ហួសចិត្ត!បុរសម្នាក់ Live Facebook ធ្វើអត្តឃាត ចង ក ប៉ុន្តែ១០ម៉ោងក្រោយមក បានជួបរឿងមួយស្មានមិនដល់

ក្នុង Account facebook បុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Ren Rak Kan កាលពីជាង១០ម៉ោងមុននៅថ្ងៃទី១៨ ខែឩសភា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានធ្វើការ Live Video facebook ធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដោយការចង ក ។ តាមរយៈវីឌីអូនេះគឺមានរយៈពេល ៦:០៩នាទី…
អាត្រាប្តូរប្រាក់
KHR - Riel
៛1.092,98
-0.44%
៛53,01
-0.07%
៛36,51
-0.86%
៛8,29
-0.63%
៛2.191,99
-0.61%
៛12,65
-0.44%
៛98,08
-2.4%
៛2.843,49
-0.45%
៛2.229,05
-0.44%
៛2.358,02
-0.44%
ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
loading...
Loading...
Facebook Page